Dit jaar deden er 310 scholen mee aan de eerste ronde met in totaal 6623 leerlin­gen. De 323 leerlin­gen uit 5 havo/vwo met 21 punten of meer, de 367 leerlin­gen uit 4 havo/vwo met 18 punten of meer en de 308 leerlin­gen uit de onder­bouw met 15 punten of meer gaan door naar de tweede ronde. Deze tweede ronde wordt op 15 maart op twaalf univer­sitei­ten gehou­den. De beste leerlin­gen bij de tweede ronde per catego­rie, zo'n 130 in totaal, worden vervol­gens uitgeno­digd voor de finale aan de TU Eindho­ven op 13 september.

De scholenprijs voor de beste school overall gaat naar het Lorentz Casimir Lyceum uit Eindhoven. De school met de beste onderbouwdeelnemers was het Driestar uit Gouda. De scholenprijs meisjes is gewonnen door het Praedinius Gymnasium uit Groningen. Tenslotte is er ook een scholenprijs voor de beste school die in de afgelopen drie jaar voor het eerst (weer) mee is gaan doen aan de Wiskunde Olympiade. Deze scholenprijs gaat naar the British School uit Voorschoten.

U vindt de opgaven, de uitwer­kingen en het verslag van de eerste ronde hier.

Eén van de doelen van de Wiskunde Olympiade is om talenten op te sporen en het beste uit hen te halen. Toch kan het gebeuren dat een zeer talentvolle leerling door omstandigheden niet door is naar de tweede ronde. We willen zo’n leerling de mogelijkheid bieden om alsnog met een wildcard deel te nemen aan de tweede ronde. Een leerling kan hiervoor een aanvraag doen vergezeld van een motivatiebrief. De deadline voor het insturen hiervan is donderdag 16 februari 2023. Zie hier voor meer informatie over het schrijven en versturen van de motivatiebrief.