Jaarlijks neemt Nederland deel aan drie internationale wiskundewedstrijden. Naar elk van deze wedstrijden wordt een team afgevaardigd dat bestaat uit de beste Nederlandse scholieren. Deze scholieren worden geselecteerd uit de finalisten van de Nederlandse Wiskunde Olympiade.

Training en selectie
Na afloop van de finale van de Nederlandse Wiskunde Olympiade ontvangen de ca. dertig meest veelbelovende deelnemers een uitnodiging voor het trainingsprogramma voor de drie internationale olympiades. Dit trainingsprogramma loopt van november tot juni en bestaat uit het bijwonen van maandelijkse trainingsbijeenkomsten en het werken aan wekelijkse inleveropdrachten. Onder leiding van een oud-olympiadedeelnemer als persoonlijke tutor werken de deelnemers op deze manier aan hun verdere wiskundige ontwikkeling.

Via verschillende selectiemomenten in de loop van het trainingsjaar worden de drie teams geselecteerd. Het niveau van de internationale wedstrijden ligt veel hoger dan dat van de finale van de Nederlandse Wiskunde Olympiade. Dankzij het intensieve trainingsprogramma slepen Nederlandse deelnemers toch geregeld medailles in de wacht.

Op het programma van de training staan onderwerpen zoals algebra, combinatoriek, getaltheorie en meetkunde. Voor een indruk van de volledige inhoud, zie de trainingswebsite. In elke trainingsdeelnemer investeert de organisatie ca. 100 uur aan persoonlijke begeleiding en daarnaast nog ca. 1000 euro aan accommodatiekosten. 

Behalve een goede voorbereiding op de internationale olympiades, blijkt het trainingsprogramma de deelnemers ook een flinke voorsprong te geven op hun latere studie in een bètarichting.

Benelux Mathematical Olympiad
De Benelux Mathematical Olympiad (BxMO) is een derby tussen België, Luxemburg en Nederland. De wedstrijd vindt sinds 2009 jaarlijks in één van deze landen plaats. Elk land mag een team van tien deelnemers afvaardigen. Het evenement vindt plaats in een weekend, waarvan op zaterdag de daadwerkelijke wedstrijd plaatsvindt. De deelnemers werken op deze dag aan vier opgaven in vierenhalf uur.

European Girls’ Mathematical Olympiad
Om meisjes extra te stimuleren om aan de Wiskunde Olympiade mee te doen, is in 2012 de European Girls' Mathematical Olympiad (EGMO) geïntroduceerd. Hieraan doen zo’n veertig landen mee met elk een team bestaande uit vier meisjes. De wedstrijd beslaat twee dagen en op elk van deze dagen krijgen de leerlingen in vierenhalf uur drie opgaven voor hun kiezen. Het hele evenement duurt zeven dagen. In 2020 is de EGMO voor het eerst door Nederland georganiseerd. Vanwege de coronapandemie heeft het evenement als wedstrijd-op-afstand plaatsgevonden.

International Mathematical Olympiad
De International Mathematical Olympiad (IMO) is de meest prestigieuze wiskundewedstrijd voor scholieren en bestaat al sinds 1959. Aan dit jaarlijks terugkerende evenement nemen zo'n honderd landen deel, die allemaal vertegenwoordigd worden door de beste zes scholieren uit dat land. Het Nederlandse team wordt jaarlijks ook gehuldigd door de minister van Onderwijs, samen met de teams van de andere bètaolympiades. De wedstrijd beslaat twee dagen en op elk van deze dagen krijgen de leerlingen in vierenhalf uur drie opgaven voor hun kiezen. Het hele evenement duurt negen dagen. In 2011 werd de IMO voor het eerst in Nederland georganiseerd.