Van diverse wedstrijdleiders horen we wel eens tips over hoe zij de Wiskunde Olympiade op school regelen en extra cachet geven. Op deze pagina willen we deze tips graag met u delen. 

Tip van Mariken Barents, Goois Lyceum Bussum 
Laat de schoolleiding een officiële brief schrijven om leerlingen met een 8 of hoger voor wiskunde persoonlijk uit te nodigen voor de wedstrijd. Leerlingen zullen zich zeer vereerd voelen! 

Tips van Eric Verhoeff, Norbertus College Roosendaal
Stel deelname verplicht in 3 vwo. Het resultaat van de Wiskunde Olympiade geeft namelijk een heel goede indicatie voor of een leerling wiskunde A of B zou moeten kiezen (naast natuurlijk de reguliere cijfers). Geef leerlingen die tot de beste 20% van hun categorie behoren, een bonus van 0,1 punt op hun SE-cijfer in de eindexamenklas. Deze bonus kunnen leerlingen al in de eerste klas verdienen; de kans op de bonus is natuurlijk het grootste als ze elk jaar meedoen. Ze kunnen zelfs 0,2 punt verdienen als ze in hun schoolcarrière een keer door zijn naar de tweede ronde en 0,3 als ze een keer door zijn naar de finale. Dit betekent wel dat we een database moeten bijhouden, maar dat is zeer goed te doen.

Tip van Willem Claas, Stedelijk Gymnasium Leiden
Geef leerlingen een bonus op hun volgende toets als ze hoog scoren op de Wiskunde Olympiade. We hanteren de volgende formules:

  • voor klas 3 en lager: als een leerling meer dan 10 punten haalt, dan krijgt hij zijn score gedeeld door 12 als bonus;
  • voor klas 4: als een leerling meer dan 14 punten haalt, dan krijgt hij zijn score gedeeld door 20 als bonus;
  • voor klas 5: als een leerling meer dan 16 punten haalt, dan krijgt hij zijn score gedeeld door 28 als bonus.

Natuurlijk leggen we de details goed vast: de bonus wordt afgerond op 1 decimaal, alleen gebruiken bij het eerstvolgende proefwerk, naar keuze voor wiskunde B of D (maar niet half-half), en het eindcijfer mag niet hoger dan een 10 worden.

Tip van Ton van den Heuvel, De Goudse Waarden in Gouda 
Selecteer de beste 50 leerlingen en stuur ze een brief (voorbeeld van 2017). Ouders en leerlingen zijn meestal vereerd. De selectie doen wij deels op basis van de Beverwedstrijd die we eerder in het jaar hebben gedaan.

Tip van Maarten Müller, Scholengemeenschap Marianum, Groenlo
Bij ons moeten alle leerlingen met wiskunde D in 4H, 5H, 4V, 5V, 6V meedoen aan een wiskundewedstrijd. Ze mogen aan meerdere wedstrijden meedoen (Beverwedstrijd, Wiskunde Olympiade, W4 Kangoeroe, ...); de beste score telt. Als ik alle resultaten binnen heb, bepaal ik van elke leerling de percentielscore door de leerlingen te vergelijken met de andere leerlingen uit hun jaarlaag. Die reken ik vervolgens om naar een cijfer. Voor het vwo gebruik ik daarvoor de stuksgewijs lineaire functie met

score 0% 25% 90% 99%
cijfer 1,0 5,5 8,0 10,0

In de wiskunde D lessen in klas 4 laten we de leerlingen ook meerdere lessen puzzelen aan olympiade-opdrachten op whiteboards in groepjes van drie (Building Thinking Classrooms). Verder promoot ik het meedoen aan allerlei wiskundewedstrijden op universiteiten en moedig ik de leerlingen aan om mee te doen aan de mathekalender.de
Het cijfer voor het meedoen aan een wiskundewedstrijd telt bij wiskunde D elk jaar voor 25% van het eindcijfer mee; in klas 4 en 5 als voortgangscijfer voor de overgang, in klas 6 als PTA-cijfer voor het SE.