De Nederlandse Wiskunde Olympiade organiseert een wedstrijd voor scholieren. We hebben hiervoor uiteraard enkele persoonsgegevens van de deelnemende scholieren nodig (formeel heet dit “een gerechtvaardigd belang”). In dit document beschrijven we welke gegevens we gebruiken, met welk doel en hoe we daarmee omgaan.

De Stichting Nederlandse Wiskunde Olympiade is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en is te bereiken op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Welke gegevens verzamelen we?

Deelnemers aan de eerste ronde vullen tijdens de wedstrijd hun gegevens in op het antwoordformulier. In eerste instantie worden hiervan alleen naam, geslacht, klas en school ingevuld in de online wedstrijdomgeving (dit doet de docent op school). En natuurlijk ook de ingevulde antwoorden voor de eerste ronde, zodat we je score kunnen berekenen. Je klas hebben we nodig omdat de wedstrijd in categorieën verdeeld is. Je geslacht hebben we nodig omdat er een scholenprijs voor de beste meisjes bestaat en omdat we aan een internationale wedstrijd specifiek voor meisjes (EGMO) meedoen. Mocht je liever geen geslacht willen aangeven, dan is dat geen probleem; je score telt dan uiteraard niet mee voor de scholenprijs voor de beste meisjes en je komt dan niet in aanmerking voor een plek in het EGMO-team.

Als je je vervolgens plaatst voor de tweede ronde, dan vragen we de docent op school om ook de rest van de gegevens op het antwoordformulier in de online wedstrijdomgeving in te voeren. Dat gaat om huisadres, e-mailadres en telefoonnummer. We hebben deze gegevens nodig om je een uitnodigingsbrief op te kunnen sturen en om indien nodig contact per telefoon of e-mail op te nemen (bijvoorbeeld als de brief niet bezorgd kan worden).

Als je je vervolgens plaatst voor de finale, gebruiken we dezelfde gegevens weer. Van eventuele leerlingen die zich op een andere manier plaatsen voor de finale, vragen we ook deze gegevens.

De ca. 30 leerlingen die zich plaatsen voor de landelijke trainingsgroep, vullen opnieuw een formulier in met hun gegevens. Naast de eerder genoemde gegevens hebben we nu ook nodig: geboortedatum, contactgegevens ouders, dieetwensen, relevante medische bijzonderheden, en (alleen van prijswinnaars) bankgegevens. We hebben deze gegevens nodig omdat deze leerlingen op trainingskamp gaan (wat dieet- en sommige medische gegevens relevant maakt). We moeten ook contact op kunnen nemen met de ouders als er iets aan de hand is en informeren bovendien de ouders over het hele programma. De geboortedatum hebben we nodig omdat het trainingsprogramma leidt naar internationale wedstrijden met een leeftijdsgrens. De prijswinnaars maken we hun prijs over, dus daar hebben we een bankrekening voor nodig.

Van de leerlingen uit deze trainingsgroep die zich kwalificeren voor een internationale wedstrijd, hebben we nog een kopie van het paspoort of de ID-kaart nodig (waarbij het BSN weggestreept mag zijn). We hebben dit nodig om vliegtickets te kunnen kopen. (Afhankelijk van de bestemming kan het voor de vliegtickets nodig zijn om de volledige eerste voornaam, de geboortedatum, de geboorteplaats, het paspoortnummer, de geldigheid van de paspoort en de plaats van afgifte van het paspoort in te vullen. Ook is het soms noodzakelijk om een registratie van zulke gegevens te doen bij de ambassade in het land van bestemming.)

De ca. 30 leerlingen die zich plaatsen voor het beloftenprogramma, vullen ook opnieuw een formulier in met hun gegevens. Naast de eerder genoemde gegevens hebben we nu ook dieetwensen nodig. We hebben deze gegevens nodig omdat deze leerlingen aan twee trainingsdagen mee doen.

Vrienden

Een andere categorie mensen van wie we persoonsgegevens verzamelen, zijn de Vrienden van de Wiskunde Olympiade. De gegevens die zij in het Vriendenaanmeldingsformulier invullen, slaan wij op om hen te kunnen informeren en om jaarlijks de bijdrage te kunnen innen. Vrienden die op de website vermeld staan, hebben in het formulier expliciet toestemming daarvoor gegeven.

Met wie delen we gegevens?

Onze online wedstrijdomgeving wordt gehost door een IT-bedrijf, waar de beveiliging goed geregeld is. De gegevens van eersterondedeelnemers worden verder met niemand gedeeld.

De gegevens van tweederondedeelnemers worden doorgegeven aan de universiteiten die de tweede ronde organiseren. We sturen de universiteiten alleen gegevens van de deelnemers die op die universiteit ingedeeld zijn. De universiteiten gebruiken de gegevens alleen voor het organiseren van de tweede ronde.

Hetzelfde geldt voor de gegevens van finaledeelnemers, ten behoeve van het organiseren van de finaletraining op de universiteiten.

Van de 15 prijswinnaars van de finale worden naam, klas, woonplaats, school en score op de website gepubliceerd. Dezelfde gegevens komen in een persbericht dat naar landelijke en regionale pers wordt gestuurd. Om de pers de mogelijkheid te geven contact met de prijswinnaars op te nemen, ontvangen zij bovendien ook het adres en het telefoonnummer, met daarbij expliciet dat dit niet voor publicatie is.

Van de ca. 30 leerlingen in de trainingsgroep kunnen naam, klas, woonplaats, school en score gepubliceerd worden. Verder geven we aan accommodaties waar we verblijven, door: naam, geslacht, geboortedatum en dieetwensen. Ook van de ca. 30 deelnemers aan het beloftenprogramma kunnen naam, klas, woonplaats, school en score gepubliceerd worden. Verder geven we aan de locatie van de trainingsdagen door: naam en dieetwensen.

Van leerlingen die naar een internationale wedstrijd gaan, geven we aan reisorganisaties (zoals KLM) noodzakelijke gegevens door om tickets te kunnen boeken. Aan de instelling die de wedstrijd organiseert, geven we alle gegevens door die nodig zijn voor de registratie van de deelnemers en het verblijf in het buitenland. Dit kan gaan om een instelling in een land buiten de EU. De organisaties achter de internationale wedstrijden dragen zorg voor het correct verwerken van de persoonsgegevens. Zie ook www.egmo.org/data-protection/ en www.imo-official.org/.

Foto’s

We maken en publiceren geen foto’s waarop deelnemers aan de eerste ronde, tweede ronde en finale herkenbaar in beeld zijn. We publiceren wel foto’s van de prijswinnaars van de finale die tijdens de prijsuitreiking gemaakt worden. Daarnaast publiceren we foto’s van de trainingsgroep op een afgeschermde website, die alleen voor de trainingsgroep zelf toegankelijk is. We vragen alle prijswinnaars en trainingsgroepdeelnemers vooraf expliciet om toestemming hiervoor.

Van leerlingen die naar een internationale wedstrijd gaan, geven we foto’s door aan de instelling die de wedstrijd organiseert en aan de pers. Ook publiceren we foto’s van deze leerlingen op de website.

Worden je gegevens weer gewist?

We bewaren alle gegevens in elk geval zes jaar. Na deze termijn is een deelnemer zeker van school af en verwijderen we de adres- en contactgegevens. Van alle deelnemers bewaren we wel naam, klas, geslacht en score, dit met het oog op statistische doeleinden.

Je kunt op elk moment opvragen welke gegevens wij over jou bewaard hebben. Als je jouw gegevens gewist wilt hebben, dan kan dat op elk moment. (Tijdens het wedstrijdjaar betekent dat wel dat je niet meer aan de wedstrijd kunt deelnemen.) Neem hiervoor contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 21 augustus 2020.