Dit jaar deden er 319 scholen mee aan de eerste ronde met in totaal 6473 leerlin­gen, een stijging van bijna 50% ten opzichte van 2022. De 344 leerlin­gen uit 5 havo/vwo met 21 punten of meer, de 333 leerlin­gen uit 4 havo/vwo met 19 punten of meer en de 263 leerlin­gen uit de onder­bouw met 17 punten of meer gaan door naar de tweede ronde. Deze tweede ronde wordt op 10 maart 2023 op twaalf univer­sitei­ten gehou­den. De beste leerlin­gen bij de tweede ronde per catego­rie, zo'n 130 in totaal, worden vervol­gens uitgeno­digd voor de finale aan de TU Eindho­ven op 15 septem­ber 2023.

De scholen­prijs voor de beste school overall gaat naar het Huygens Lyceum in Eindhoven. De beste onder­bouw­deelne­mers waren dit jaar te vinden op het Cygnus Gymnasium in Amsterdam. De scholen­prijs meisjes gaat naar het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven, terwijl de prijs voor de beste school die in de afgelo­pen drie jaar voor het eerst (weer) meedoet, naar het Valuascollege in Venlo gaat.

U vindt de opgaven, de uitwer­kingen en het verslag van de eerste ronde hier.

Eén van de doelen van de Wiskunde Olympiade is om talenten op te sporen en het beste uit hen te halen. Toch kan het gebeuren dat een zeer talentvolle leerling door omstandigheden niet door is naar de tweede ronde. We willen zo’n leerling de mogelijkheid bieden om alsnog met een wildcard deel te nemen aan de tweede ronde. Een leerling kan hiervoor een aanvraag doen vergezeld van een motivatiebrief. De deadline voor het insturen hiervan is donderdag 16 februari 2023. Zie hier voor meer informatie over het schrijven en versturen van de motivatiebrief.