NWO logo

Trap verven: antwoord uit het boek


                             
Antwoord bij opgave 84

1597
                             

Uitleg (niet uit boek)

Niet te gauw opgeven!

Er zijn meestal vele manieren om problemen op te lossen. Hieronder werken we één aanpak uit. Het kan en mag best anders.

Tellingen voor veel minder treden

Trap met 1 trede
ManierKleuring
1  
2  
Trap met 2 treden
ManierKleuring
1    
2    
3    
Trap met 3 treden
ManierKleuring
1      
2      
3      
4      
5      
Trap met 4 treden
ManierKleuring
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        

Tabel maken

Aantal
treden
Aantal
kleuringen
1 2
2 3
3 5
4 8
5 ?
... ...

Zoek maar eens naar een patroon in bovenstaande tabel.

Patroon herkennen en uitbuiten

Vanaf de derde rij is elk getal in de tweede kolom de som van de twee getallen erboven (ook bekend als de rij van Fibonacci). Nu kun je de tabel afmaken:

Aantal
treden
Aantal
kleuringen
1 2
2 3
3 5
4 8
5 13
6 21
7 34
8 55
9 89
10 144
11 233
12 377
13 610
14 987
151597

Het patroon bergrijpen

Dit patroon is als volgt te begrijpen.

Tel ook eens afzonderlijk het aantal kleuringen dat met een gele trede begint en dat met een blauwe trede begint:

Aantal
treden
Aantal
kleuringen
Beginnend
met blauw
Beginnend
met geel
1 2 1 1
2 3 1 2
3 5 2 3
4 8 3 5
5 13 5 8
6 21 8 13
7 34 13 21
8 55 21 34
9 89 34 55
10 144 55 89
11 233 89 144
12 377 144 233
13 610 233 377
14 987 377 610
151597 610 987

Laat A(n) het aantal kleuringen zijn bij n treden. Dan zijn A(1) en A(2) eenvoudig te bepalen. Voor n>1 geldt

A(n) = A(n-2) + A(n-1)

Waarom? Omdat een kleuring

Je kan zelfs stellen dat A(0)=1, net als een leeg product (zonder factoren) 1 is (denk aan 100=1).

Nog meer ontdekkingen

Als je wat moeite neemt kun je bij zo'n opgave zelf nog veel meer wiskunde ontdekken.

Door bij het kleuren niet te beginnen met de eerste trede, maar bij een middelste trede, ontdek je de volgende twee formules:

Hiermee kun je A(15) uitrekenen door alleen maar A(0) en A(1) A(2) en A(3), A(6) en A(7), uit te rekenen. Het is dan een klein kunstje om bijvoorbeeld A(255) te bepalen, door ook nog A(14), A(30) en A(31), A(62) en A(63), A(126) en A(127) uit te rekenen.